مقادیر رنگ های

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.


مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#۰۰)بیشترین مقدار هم ۲۵۵ است (hex#ff)


قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


۱۶ میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا ۲۵۵ بیش از ۱۶ میلیون رنگ متفاوت (۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا ۲۵۵ را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا ۲۵۵ هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای ۱۶ یا rgb زیر کلیک کنید.

 

Red Light HEX RGB
  #۰۰۰۰۰۰ rgb(۰,۰,۰)
  #۰۸۰۰۰۰ rgb(۸,۰,۰)
  #۱۰۰۰۰۰ rgb(۱۶,۰,۰)
  #۱۸۰۰۰۰ rgb(۲۴,۰,۰)
  #۲۰۰۰۰۰ rgb(۳۲,۰,۰)
  #۲۸۰۰۰۰ rgb(۴۰,۰,۰)
  #۳۰۰۰۰۰ rgb(۴۸,۰,۰)
  #۳۸۰۰۰۰ rgb(۵۶,۰,۰)
  #۴۰۰۰۰۰ rgb(۶۴,۰,۰)
  #۴۸۰۰۰۰ rgb(۷۲,۰,۰)
  #۵۰۰۰۰۰ rgb(۸۰,۰,۰)
  #۵۸۰۰۰۰ rgb(۸۸,۰,۰)
  #۶۰۰۰۰۰ rgb(۹۶,۰,۰)
  #۶۸۰۰۰۰ rgb(۱۰۴,۰,۰)
  #۷۰۰۰۰۰ rgb(۱۱۲,۰,۰)
  #۷۸۰۰۰۰ rgb(۱۲۰,۰,۰)
  #۸۰۰۰۰۰ rgb(۱۲۸,۰,۰)
  #۸۸۰۰۰۰ rgb(۱۳۶,۰,۰)
  #۹۰۰۰۰۰ rgb(۱۴۴,۰,۰)
  #۹۸۰۰۰۰ rgb(۱۵۲,۰,۰)
  #A۰۰۰۰۰ rgb(۱۶۰,۰,۰)
  #A۸۰۰۰۰ rgb(۱۶۸,۰,۰)
  #B۰۰۰۰۰ rgb(۱۷۶,۰,۰)
  #B۸۰۰۰۰ rgb(۱۸۴,۰,۰)
  #C۰۰۰۰۰ rgb(۱۹۲,۰,۰)
  #C۸۰۰۰۰ rgb(۲۰۰,۰,۰)
  #D۰۰۰۰۰ rgb(۲۰۸,۰,۰)
  #D۸۰۰۰۰ rgb(۲۱۶,۰,۰)
  #E۰۰۰۰۰ rgb(۲۲۴,۰,۰)
  #E۸۰۰۰۰ rgb(۲۳۲,۰,۰)
  #F۰۰۰۰۰ rgb(۲۴۰,۰,۰)
  #F۸۰۰۰۰ rgb(۲۴۸,۰,۰)
  #FF۰۰۰۰ rgb(۲۵۵,۰,۰)

 


سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

 

  RGB(۰,۰,۰)  #۰۰۰۰۰۰ 
  RGB(۸,۸,۸)  #۰۸۰۸۰۸ 
  RGB(۱۶,۱۶,۱۶)  #۱۰۱۰۱۰ 
  RGB(۲۴,۲۴,۲۴)  #۱۸۱۸۱۸ 
  RGB(۳۲,۳۲,۳۲)  #۲۰۲۰۲۰ 
  RGB(۴۰,۴۰,۴۰)  #۲۸۲۸۲۸ 
  RGB(۴۸,۴۸,۴۸)  #۳۰۳۰۳۰ 
  RGB(۵۶,۵۶,۵۶)  #۳۸۳۸۳۸ 
  RGB(۶۴,۶۴,۶۴)  #۴۰۴۰۴۰ 
  RGB(۷۲,۷۲,۷۲)  #۴۸۴۸۴۸ 
  RGB(۸۰,۸۰,۸۰)  #۵۰۵۰۵۰ 
  RGB(۸۸,۸۸,۸۸)  #۵۸۵۸۵۸ 
  RGB(۹۶,۹۶,۹۶)  #۶۰۶۰۶۰ 
  RGB(۱۰۴,۱۰۴,۱۰۴)  #۶۸۶۸۶۸ 
  RGB(۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲)  #۷۰۷۰۷۰ 
  RGB(۱۲۰,۱۲۰,۱۲۰)  #۷۸۷۸۷۸ 
  RGB(۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸)  #۸۰۸۰۸۰ 
  RGB(۱۳۶,۱۳۶,۱۳۶)  #۸۸۸۸۸۸ 
  RGB(۱۴۴,۱۴۴,۱۴۴)  #۹۰۹۰۹۰ 
  RGB(۱۵۲,۱۵۲,۱۵۲)  #۹۸۹۸۹۸ 
  RGB(۱۶۰,۱۶۰,۱۶۰)  #A۰A۰A۰ 
  RGB(۱۶۸,۱۶۸,۱۶۸)  #A۸A۸A۸ 
  RGB(۱۷۶,۱۷۶,۱۷۶)  #B۰B۰B۰ 
  RGB(۱۸۴,۱۸۴,۱۸۴)  #B۸B۸B۸ 
  RGB(۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲)  #C۰C۰C۰ 
  RGB(۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰)  #C۸C۸C۸ 
  RGB(۲۰۸,۲۰۸,۲۰۸)  #D۰D۰D۰ 
  RGB(۲۱۶,۲۱۶,۲۱۶)  #D۸D۸D۸ 
  RGB(۲۲۴,۲۲۴,۲۲۴)  #E۰E۰E۰ 
  RGB(۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲)  #E۸E۸E۸ 
  RGB(۲۴۰,۲۴۰,۲۴۰)  #F۰F۰F۰ 
  RGB(۲۴۸,۲۴۸,۲۴۸)  #F۸F۸F۸ 
  RGB(۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵)  #FFFFFF 

 

 

ارسال نظر


دوربین مداربسته در یزد بیلبورد در مشهد Crack TeamViewer Enterprise 9.28 عکاسی گوگل کلینیک ها پیشرو پرداز تبلیغات محیطی در یزد Fetch as Googlebot ،فیلم برداری صنعتی حرفه ای آنی اد You probably tried to upload too large file Server Enterprise پیج رنک robots بیلبورد در یزد سیستم مدیریت ایمیل ملی ESET Remote Administrator Server بیلبورد در کرج HTML5 boilerplate W3C Validator وب مستر روش تبلیغات طراحی وب سایت برنامه نویسی پیامک رایگان photo spheres بهینه سازی موتور جستجو ESET NOD32 Antivirus 7 پیشرو پرداز یزد اندروید ITVAN سیستم مدیریت کارت شارژ seo تفاوت نسخه رایگان و نسخه اصلی سئو مادام العمر اسکریپت گالری تصاویر ویندوز: XP-7-8 web مصطفی رضایی php Code Anywhere برنامه نویسی PHP گوگل پنگوئن جستجو تصاویر در گوگل Hotspot Shield Elite سیستم مدیریت محتوا بیتا گوگل-goolge-طراحان سایت داینامک بیلبورد در سمنان طراحی سه بعدی یزد اولین شرکت طراحی وب سایت در یزد پورتال کارت تخفیف نوبت دهی نسخه کرک شده سیستم مدیریت اعلام نمرات مدارس بسته معرفی سایت پاناروما صفحه اول گوگل طراحی وب ابر قدرت چک کردن بمب گوگل ، Download Crack TeamViewer 9.28223 جستجوگر طراحی شورای انفورماتیک کشور Firefox بهترین روش گوگل وب مستر TeamViewer 10 بیمارستان ها درمانگاه ها سیستم مدیریت سامانه پیامک شرکت طراحی و ب سایت در یزد شرکت وب سایت یزد TeamViewer VIBER Google Robot فروش لایسنس jQuery UI TeamViewer Enterprise الگوریتم ربات گوگل سئوی سایت ESET Remote Administrator Console بهترین شرکت طراحی وب سایت پزشک پرداخت آنلاین نامحدود شبکه خصوصی خبر یزد تعرفه نمونه کار طراحی وب سایت فیلتر شکن بی نهایت تکنولوژی وب شرکت طراحی وب یزد بیلبورد در تهران برتر قیمت نقشه سایت وبمستر TeamViewer Enterprise 9.0.27614 آموزش تصویری بهترین روش تبیلغات نمایش تصاویر google bomb نمونه کارها نرم افزار حذف پسورد وب سایت ها تصاویری ۳۶۰ درجه ای وبسایت آتلیه cms بیلبورد در مازندران vpn اسکریپت نوبت دهی پزشکان طراحی وب یزد وب سایت بیلبورد در شیراز Firebug Google Drawing آنتی ویروس 2014 سه بعدی کاتالوگ پلانتی تحت وب هنری مدیران وب سایت الکسا پارانوما بیلبورد در همدان الگوریتم های پاندا و پنگوئن طراحی ساده سئو و بهینه سازی Ajax سایت صفحات وب حذف پسورد ویندوز سیستم فروشگاه ساز یاهو تصاویر بندانگشتی Dreamweaver شرکت طراحی وب سایت در یزد کاتالوگ آنلاین اخبار یزد پنالتی گوگل گوگل پلی HTML سیستم نوبت دهی پزشکان تعرفه پانوراما تور مجازی 360 درجه بیلبورد برنامه نویسی موبایل در یزد خرید بلیط اینترنتی وایبر XML وب سایت در یزد وب کرک اول شرکت طراحی یزد نرم افزار ارسال انبوه تلگرام تصاویر 360 درجه رتبه اول رایگان شاه کلید وب اپلیکیشن رسمی عکاسی گوگل فیلتر شکن 2015 Rank