مقادیر رنگ های

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.


مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#۰۰)بیشترین مقدار هم ۲۵۵ است (hex#ff)


قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


۱۶ میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا ۲۵۵ بیش از ۱۶ میلیون رنگ متفاوت (۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا ۲۵۵ را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا ۲۵۵ هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای ۱۶ یا rgb زیر کلیک کنید.

 

Red Light HEX RGB
  #۰۰۰۰۰۰ rgb(۰,۰,۰)
  #۰۸۰۰۰۰ rgb(۸,۰,۰)
  #۱۰۰۰۰۰ rgb(۱۶,۰,۰)
  #۱۸۰۰۰۰ rgb(۲۴,۰,۰)
  #۲۰۰۰۰۰ rgb(۳۲,۰,۰)
  #۲۸۰۰۰۰ rgb(۴۰,۰,۰)
  #۳۰۰۰۰۰ rgb(۴۸,۰,۰)
  #۳۸۰۰۰۰ rgb(۵۶,۰,۰)
  #۴۰۰۰۰۰ rgb(۶۴,۰,۰)
  #۴۸۰۰۰۰ rgb(۷۲,۰,۰)
  #۵۰۰۰۰۰ rgb(۸۰,۰,۰)
  #۵۸۰۰۰۰ rgb(۸۸,۰,۰)
  #۶۰۰۰۰۰ rgb(۹۶,۰,۰)
  #۶۸۰۰۰۰ rgb(۱۰۴,۰,۰)
  #۷۰۰۰۰۰ rgb(۱۱۲,۰,۰)
  #۷۸۰۰۰۰ rgb(۱۲۰,۰,۰)
  #۸۰۰۰۰۰ rgb(۱۲۸,۰,۰)
  #۸۸۰۰۰۰ rgb(۱۳۶,۰,۰)
  #۹۰۰۰۰۰ rgb(۱۴۴,۰,۰)
  #۹۸۰۰۰۰ rgb(۱۵۲,۰,۰)
  #A۰۰۰۰۰ rgb(۱۶۰,۰,۰)
  #A۸۰۰۰۰ rgb(۱۶۸,۰,۰)
  #B۰۰۰۰۰ rgb(۱۷۶,۰,۰)
  #B۸۰۰۰۰ rgb(۱۸۴,۰,۰)
  #C۰۰۰۰۰ rgb(۱۹۲,۰,۰)
  #C۸۰۰۰۰ rgb(۲۰۰,۰,۰)
  #D۰۰۰۰۰ rgb(۲۰۸,۰,۰)
  #D۸۰۰۰۰ rgb(۲۱۶,۰,۰)
  #E۰۰۰۰۰ rgb(۲۲۴,۰,۰)
  #E۸۰۰۰۰ rgb(۲۳۲,۰,۰)
  #F۰۰۰۰۰ rgb(۲۴۰,۰,۰)
  #F۸۰۰۰۰ rgb(۲۴۸,۰,۰)
  #FF۰۰۰۰ rgb(۲۵۵,۰,۰)

 


سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

 

  RGB(۰,۰,۰)  #۰۰۰۰۰۰ 
  RGB(۸,۸,۸)  #۰۸۰۸۰۸ 
  RGB(۱۶,۱۶,۱۶)  #۱۰۱۰۱۰ 
  RGB(۲۴,۲۴,۲۴)  #۱۸۱۸۱۸ 
  RGB(۳۲,۳۲,۳۲)  #۲۰۲۰۲۰ 
  RGB(۴۰,۴۰,۴۰)  #۲۸۲۸۲۸ 
  RGB(۴۸,۴۸,۴۸)  #۳۰۳۰۳۰ 
  RGB(۵۶,۵۶,۵۶)  #۳۸۳۸۳۸ 
  RGB(۶۴,۶۴,۶۴)  #۴۰۴۰۴۰ 
  RGB(۷۲,۷۲,۷۲)  #۴۸۴۸۴۸ 
  RGB(۸۰,۸۰,۸۰)  #۵۰۵۰۵۰ 
  RGB(۸۸,۸۸,۸۸)  #۵۸۵۸۵۸ 
  RGB(۹۶,۹۶,۹۶)  #۶۰۶۰۶۰ 
  RGB(۱۰۴,۱۰۴,۱۰۴)  #۶۸۶۸۶۸ 
  RGB(۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲)  #۷۰۷۰۷۰ 
  RGB(۱۲۰,۱۲۰,۱۲۰)  #۷۸۷۸۷۸ 
  RGB(۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸)  #۸۰۸۰۸۰ 
  RGB(۱۳۶,۱۳۶,۱۳۶)  #۸۸۸۸۸۸ 
  RGB(۱۴۴,۱۴۴,۱۴۴)  #۹۰۹۰۹۰ 
  RGB(۱۵۲,۱۵۲,۱۵۲)  #۹۸۹۸۹۸ 
  RGB(۱۶۰,۱۶۰,۱۶۰)  #A۰A۰A۰ 
  RGB(۱۶۸,۱۶۸,۱۶۸)  #A۸A۸A۸ 
  RGB(۱۷۶,۱۷۶,۱۷۶)  #B۰B۰B۰ 
  RGB(۱۸۴,۱۸۴,۱۸۴)  #B۸B۸B۸ 
  RGB(۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲)  #C۰C۰C۰ 
  RGB(۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰)  #C۸C۸C۸ 
  RGB(۲۰۸,۲۰۸,۲۰۸)  #D۰D۰D۰ 
  RGB(۲۱۶,۲۱۶,۲۱۶)  #D۸D۸D۸ 
  RGB(۲۲۴,۲۲۴,۲۲۴)  #E۰E۰E۰ 
  RGB(۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲)  #E۸E۸E۸ 
  RGB(۲۴۰,۲۴۰,۲۴۰)  #F۰F۰F۰ 
  RGB(۲۴۸,۲۴۸,۲۴۸)  #F۸F۸F۸ 
  RGB(۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵)  #FFFFFF 

 

 

ارسال نظر


photo spheres آنی اد سیستم مدیریت کارت شارژ وب سایت در یزد پارانوما ESET Remote Administrator Console اخبار یزد TeamViewer Enterprise 9.0.27614 آنتی ویروس 2014 تصاویری ۳۶۰ درجه ای بیلبورد در سمنان کلینیک ها پیامک رایگان سیستم فروشگاه ساز Rank jQuery UI Server Enterprise google bomb بیلبورد در تهران ITVAN سئوی سایت robots Ajax وب سایت ها وبسایت آتلیه TeamViewer سئو و بهینه سازی بهترین روش تبیلغات بیلبورد در یزد php تکنولوژی وب برتر فروش لایسنس سیستم مدیریت ایمیل ملی شرکت طراحی وب سایت در یزد اپلیکیشن رسمی عکاسی گوگل بیلبورد در شیراز جستجو تصاویر در گوگل نمونه کار طراحی وب سایت کاتالوگ اول شرکت طراحی یزد vpn گوگل پلی ویندوز: XP-7-8 تحت وب وایبر عکاسی گوگل Download Crack TeamViewer 9.28223 دوربین مداربسته در یزد اسکریپت گالری تصاویر Google Drawing الگوریتم صفحات وب نرم افزار ارسال انبوه تلگرام طراحی وب یزد اولین شرکت طراحی وب سایت در یزد پیشرو پرداز وب مستر ،فیلم برداری صنعتی ESET Remote Administrator Server معرفی سایت پاناروما XML ربات گوگل یزد کاتالوگ آنلاین پیج رنک TeamViewer Enterprise Google Robot بیلبورد در مشهد شبکه خصوصی پلانتی بیلبورد در همدان وب تعرفه شرکت طراحی وب یزد طراحی وب سایت سئو seo قیمت ابر قدرت نقشه سایت تبلیغات محیطی در یزد وب سایت پرداخت آنلاین HTML5 boilerplate نمونه کارها روش تبلیغات مادام العمر سیستم مدیریت اعلام نمرات مدارس بیلبورد Dreamweaver سایت شرکت وب سایت یزد Firebug تصاویر 360 درجه نامحدود TeamViewer 10 صفحه اول گوگل بیمارستان ها درمانگاه ها ESET NOD32 Antivirus 7 چک کردن فیلتر شکن فیلتر شکن 2015 نمایش تصاویر بیلبورد در مازندران بیلبورد در کرج پنالتی گوگل تفاوت نسخه رایگان و نسخه اصلی رایگان خرید بلیط اینترنتی هنری سیستم نوبت دهی پزشکان تعرفه پانوراما تور مجازی 360 درجه Code Anywhere گوگل وب مستر بمب گوگل ، آموزش تصویری اندروید حرفه ای تصاویر بندانگشتی سیستم مدیریت محتوا بیتا پزشک خبر یزد web نوبت دهی شاه کلید وب شورای انفورماتیک کشور طراحی سه بعدی W3C Validator حذف پسورد ویندوز Crack TeamViewer Enterprise 9.28 HTML اسکریپت نوبت دهی پزشکان کرک طراحی وب بهترین روش برنامه نویسی سیستم مدیریت سامانه پیامک VIBER شرکت طراحی و ب سایت در یزد بی نهایت بهینه سازی موتور جستجو بهترین شرکت طراحی وب سایت الگوریتم های پاندا و پنگوئن Fetch as Googlebot برنامه نویسی موبایل در یزد مدیران وب سایت طراحی گوگل-goolge-طراحان سایت داینامک نرم افزار حذف پسورد Firefox نسخه کرک شده برنامه نویسی PHP الکسا گوگل پنگوئن بسته وبمستر طراحی ساده Hotspot Shield Elite پیشرو پرداز یزد رتبه اول سه بعدی پورتال کارت تخفیف جستجوگر cms یاهو You probably tried to upload too large file مصطفی رضایی