مقادیر رنگ های

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.


مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#۰۰)بیشترین مقدار هم ۲۵۵ است (hex#ff)


قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


۱۶ میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا ۲۵۵ بیش از ۱۶ میلیون رنگ متفاوت (۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا ۲۵۵ را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا ۲۵۵ هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای ۱۶ یا rgb زیر کلیک کنید.

 

Red Light HEX RGB
  #۰۰۰۰۰۰ rgb(۰,۰,۰)
  #۰۸۰۰۰۰ rgb(۸,۰,۰)
  #۱۰۰۰۰۰ rgb(۱۶,۰,۰)
  #۱۸۰۰۰۰ rgb(۲۴,۰,۰)
  #۲۰۰۰۰۰ rgb(۳۲,۰,۰)
  #۲۸۰۰۰۰ rgb(۴۰,۰,۰)
  #۳۰۰۰۰۰ rgb(۴۸,۰,۰)
  #۳۸۰۰۰۰ rgb(۵۶,۰,۰)
  #۴۰۰۰۰۰ rgb(۶۴,۰,۰)
  #۴۸۰۰۰۰ rgb(۷۲,۰,۰)
  #۵۰۰۰۰۰ rgb(۸۰,۰,۰)
  #۵۸۰۰۰۰ rgb(۸۸,۰,۰)
  #۶۰۰۰۰۰ rgb(۹۶,۰,۰)
  #۶۸۰۰۰۰ rgb(۱۰۴,۰,۰)
  #۷۰۰۰۰۰ rgb(۱۱۲,۰,۰)
  #۷۸۰۰۰۰ rgb(۱۲۰,۰,۰)
  #۸۰۰۰۰۰ rgb(۱۲۸,۰,۰)
  #۸۸۰۰۰۰ rgb(۱۳۶,۰,۰)
  #۹۰۰۰۰۰ rgb(۱۴۴,۰,۰)
  #۹۸۰۰۰۰ rgb(۱۵۲,۰,۰)
  #A۰۰۰۰۰ rgb(۱۶۰,۰,۰)
  #A۸۰۰۰۰ rgb(۱۶۸,۰,۰)
  #B۰۰۰۰۰ rgb(۱۷۶,۰,۰)
  #B۸۰۰۰۰ rgb(۱۸۴,۰,۰)
  #C۰۰۰۰۰ rgb(۱۹۲,۰,۰)
  #C۸۰۰۰۰ rgb(۲۰۰,۰,۰)
  #D۰۰۰۰۰ rgb(۲۰۸,۰,۰)
  #D۸۰۰۰۰ rgb(۲۱۶,۰,۰)
  #E۰۰۰۰۰ rgb(۲۲۴,۰,۰)
  #E۸۰۰۰۰ rgb(۲۳۲,۰,۰)
  #F۰۰۰۰۰ rgb(۲۴۰,۰,۰)
  #F۸۰۰۰۰ rgb(۲۴۸,۰,۰)
  #FF۰۰۰۰ rgb(۲۵۵,۰,۰)

 


سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

 

  RGB(۰,۰,۰)  #۰۰۰۰۰۰ 
  RGB(۸,۸,۸)  #۰۸۰۸۰۸ 
  RGB(۱۶,۱۶,۱۶)  #۱۰۱۰۱۰ 
  RGB(۲۴,۲۴,۲۴)  #۱۸۱۸۱۸ 
  RGB(۳۲,۳۲,۳۲)  #۲۰۲۰۲۰ 
  RGB(۴۰,۴۰,۴۰)  #۲۸۲۸۲۸ 
  RGB(۴۸,۴۸,۴۸)  #۳۰۳۰۳۰ 
  RGB(۵۶,۵۶,۵۶)  #۳۸۳۸۳۸ 
  RGB(۶۴,۶۴,۶۴)  #۴۰۴۰۴۰ 
  RGB(۷۲,۷۲,۷۲)  #۴۸۴۸۴۸ 
  RGB(۸۰,۸۰,۸۰)  #۵۰۵۰۵۰ 
  RGB(۸۸,۸۸,۸۸)  #۵۸۵۸۵۸ 
  RGB(۹۶,۹۶,۹۶)  #۶۰۶۰۶۰ 
  RGB(۱۰۴,۱۰۴,۱۰۴)  #۶۸۶۸۶۸ 
  RGB(۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲)  #۷۰۷۰۷۰ 
  RGB(۱۲۰,۱۲۰,۱۲۰)  #۷۸۷۸۷۸ 
  RGB(۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸)  #۸۰۸۰۸۰ 
  RGB(۱۳۶,۱۳۶,۱۳۶)  #۸۸۸۸۸۸ 
  RGB(۱۴۴,۱۴۴,۱۴۴)  #۹۰۹۰۹۰ 
  RGB(۱۵۲,۱۵۲,۱۵۲)  #۹۸۹۸۹۸ 
  RGB(۱۶۰,۱۶۰,۱۶۰)  #A۰A۰A۰ 
  RGB(۱۶۸,۱۶۸,۱۶۸)  #A۸A۸A۸ 
  RGB(۱۷۶,۱۷۶,۱۷۶)  #B۰B۰B۰ 
  RGB(۱۸۴,۱۸۴,۱۸۴)  #B۸B۸B۸ 
  RGB(۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲)  #C۰C۰C۰ 
  RGB(۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰)  #C۸C۸C۸ 
  RGB(۲۰۸,۲۰۸,۲۰۸)  #D۰D۰D۰ 
  RGB(۲۱۶,۲۱۶,۲۱۶)  #D۸D۸D۸ 
  RGB(۲۲۴,۲۲۴,۲۲۴)  #E۰E۰E۰ 
  RGB(۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲)  #E۸E۸E۸ 
  RGB(۲۴۰,۲۴۰,۲۴۰)  #F۰F۰F۰ 
  RGB(۲۴۸,۲۴۸,۲۴۸)  #F۸F۸F۸ 
  RGB(۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵)  #FFFFFF 

 

 

ارسال نظر


پاناروما برنامه نویسی PHP چک کردن طراحی وب سایت آنتی ویروس 2014 طراحی ساده You probably tried to upload too large file الگوریتم های پاندا و پنگوئن بیلبورد در شیراز پرداخت آنلاین گوگل وب مستر TeamViewer Enterprise 9.0.27614 طراحی وبسایت معرفی سایت شرکت وب سایت یزد بیمارستان ها حذف پسورد ویندوز کاتالوگ آنلاین بیلبورد در یزد نوبت دهی طراحی وب یزد گوگل-goolge-طراحان سایت php قیمت Download Crack TeamViewer 9.28223 robots وب مستر سیستم مدیریت کارت شارژ نمونه کار طراحی وب سایت درمانگاه ها سئوی سایت مدیران وب سایت تعرفه پانوراما تور مجازی 360 درجه سیستم مدیریت سامانه پیامک jQuery UI پورتال کارت تخفیف پزشک تبلیغات محیطی در یزد فیلتر شکن پیشرو پرداز جستجو تصاویر در گوگل سه بعدی پیشرو پرداز یزد اول شرکت طراحی یزد ربات گوگل اندروید برتر vpn طراحی وب بیلبورد در مشهد ESET Remote Administrator Console سئو شاه کلید وب برنامه نویسی موبایل در یزد رایگان Fetch as Googlebot تحت وب تفاوت نسخه رایگان و نسخه اصلی نرم افزار ارسال انبوه تلگرام سیستم فروشگاه ساز اپلیکیشن رسمی عکاسی گوگل ویندوز: XP-7-8 تعرفه گوگل پنگوئن شرکت طراحی وب سایت در یزد اسکریپت گالری تصاویر الگوریتم photo spheres TeamViewer 10 اسکریپت نوبت دهی پزشکان TeamViewer مصطفی رضایی نقشه سایت Rank شرکت طراحی وب یزد وب Dreamweaver تصاویر 360 درجه cms صفحات وب ITVAN روش تبلیغات Firebug ESET NOD32 Antivirus 7 آتلیه پیامک رایگان XML اولین شرکت طراحی وب سایت در یزد بسته دوربین مداربسته در یزد نمونه کارها کلینیک ها بی نهایت نرم افزار حذف پسورد W3C Validator نامحدود سیستم نوبت دهی پزشکان ESET Remote Administrator Server خبر یزد بیلبورد در تهران بهینه سازی موتور جستجو اخبار یزد آموزش تصویری بهترین روش شرکت طراحی و ب سایت در یزد نمایش تصاویر تصاویر بندانگشتی الکسا هنری Firefox بهترین روش تبیلغات HTML یزد وب سایت Google Drawing وب سایت ها کرک پنالتی گوگل سیستم مدیریت ایمیل ملی فیلتر شکن 2015 رتبه اول بیلبورد در مازندران HTML5 boilerplate حرفه ای سیستم مدیریت اعلام نمرات مدارس شورای انفورماتیک کشور فروش لایسنس TeamViewer Enterprise وایبر یاهو برنامه نویسی پارانوما سیستم مدیریت محتوا بیتا خرید بلیط اینترنتی عکاسی گوگل بیلبورد در کرج بیلبورد Google Robot شبکه خصوصی بهترین شرکت طراحی وب سایت ،فیلم برداری صنعتی تکنولوژی وب طراحی سه بعدی داینامک وبمستر web Crack TeamViewer Enterprise 9.28 گوگل پلی صفحه اول گوگل google bomb سئو و بهینه سازی seo پیج رنک بیلبورد در همدان تصاویری ۳۶۰ درجه ای کاتالوگ آنی اد سایت جستجوگر وب سایت در یزد Server Enterprise VIBER نسخه کرک شده Ajax ابر قدرت پلانتی Code Anywhere Hotspot Shield Elite بیلبورد در سمنان مادام العمر بمب گوگل ،