مقادیر رنگ های

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.


مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#۰۰)بیشترین مقدار هم ۲۵۵ است (hex#ff)


قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


۱۶ میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا ۲۵۵ بیش از ۱۶ میلیون رنگ متفاوت (۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا ۲۵۵ را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا ۲۵۵ هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای ۱۶ یا rgb زیر کلیک کنید.

 

Red Light HEX RGB
  #۰۰۰۰۰۰ rgb(۰,۰,۰)
  #۰۸۰۰۰۰ rgb(۸,۰,۰)
  #۱۰۰۰۰۰ rgb(۱۶,۰,۰)
  #۱۸۰۰۰۰ rgb(۲۴,۰,۰)
  #۲۰۰۰۰۰ rgb(۳۲,۰,۰)
  #۲۸۰۰۰۰ rgb(۴۰,۰,۰)
  #۳۰۰۰۰۰ rgb(۴۸,۰,۰)
  #۳۸۰۰۰۰ rgb(۵۶,۰,۰)
  #۴۰۰۰۰۰ rgb(۶۴,۰,۰)
  #۴۸۰۰۰۰ rgb(۷۲,۰,۰)
  #۵۰۰۰۰۰ rgb(۸۰,۰,۰)
  #۵۸۰۰۰۰ rgb(۸۸,۰,۰)
  #۶۰۰۰۰۰ rgb(۹۶,۰,۰)
  #۶۸۰۰۰۰ rgb(۱۰۴,۰,۰)
  #۷۰۰۰۰۰ rgb(۱۱۲,۰,۰)
  #۷۸۰۰۰۰ rgb(۱۲۰,۰,۰)
  #۸۰۰۰۰۰ rgb(۱۲۸,۰,۰)
  #۸۸۰۰۰۰ rgb(۱۳۶,۰,۰)
  #۹۰۰۰۰۰ rgb(۱۴۴,۰,۰)
  #۹۸۰۰۰۰ rgb(۱۵۲,۰,۰)
  #A۰۰۰۰۰ rgb(۱۶۰,۰,۰)
  #A۸۰۰۰۰ rgb(۱۶۸,۰,۰)
  #B۰۰۰۰۰ rgb(۱۷۶,۰,۰)
  #B۸۰۰۰۰ rgb(۱۸۴,۰,۰)
  #C۰۰۰۰۰ rgb(۱۹۲,۰,۰)
  #C۸۰۰۰۰ rgb(۲۰۰,۰,۰)
  #D۰۰۰۰۰ rgb(۲۰۸,۰,۰)
  #D۸۰۰۰۰ rgb(۲۱۶,۰,۰)
  #E۰۰۰۰۰ rgb(۲۲۴,۰,۰)
  #E۸۰۰۰۰ rgb(۲۳۲,۰,۰)
  #F۰۰۰۰۰ rgb(۲۴۰,۰,۰)
  #F۸۰۰۰۰ rgb(۲۴۸,۰,۰)
  #FF۰۰۰۰ rgb(۲۵۵,۰,۰)

 


سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

 

  RGB(۰,۰,۰)  #۰۰۰۰۰۰ 
  RGB(۸,۸,۸)  #۰۸۰۸۰۸ 
  RGB(۱۶,۱۶,۱۶)  #۱۰۱۰۱۰ 
  RGB(۲۴,۲۴,۲۴)  #۱۸۱۸۱۸ 
  RGB(۳۲,۳۲,۳۲)  #۲۰۲۰۲۰ 
  RGB(۴۰,۴۰,۴۰)  #۲۸۲۸۲۸ 
  RGB(۴۸,۴۸,۴۸)  #۳۰۳۰۳۰ 
  RGB(۵۶,۵۶,۵۶)  #۳۸۳۸۳۸ 
  RGB(۶۴,۶۴,۶۴)  #۴۰۴۰۴۰ 
  RGB(۷۲,۷۲,۷۲)  #۴۸۴۸۴۸ 
  RGB(۸۰,۸۰,۸۰)  #۵۰۵۰۵۰ 
  RGB(۸۸,۸۸,۸۸)  #۵۸۵۸۵۸ 
  RGB(۹۶,۹۶,۹۶)  #۶۰۶۰۶۰ 
  RGB(۱۰۴,۱۰۴,۱۰۴)  #۶۸۶۸۶۸ 
  RGB(۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲)  #۷۰۷۰۷۰ 
  RGB(۱۲۰,۱۲۰,۱۲۰)  #۷۸۷۸۷۸ 
  RGB(۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸)  #۸۰۸۰۸۰ 
  RGB(۱۳۶,۱۳۶,۱۳۶)  #۸۸۸۸۸۸ 
  RGB(۱۴۴,۱۴۴,۱۴۴)  #۹۰۹۰۹۰ 
  RGB(۱۵۲,۱۵۲,۱۵۲)  #۹۸۹۸۹۸ 
  RGB(۱۶۰,۱۶۰,۱۶۰)  #A۰A۰A۰ 
  RGB(۱۶۸,۱۶۸,۱۶۸)  #A۸A۸A۸ 
  RGB(۱۷۶,۱۷۶,۱۷۶)  #B۰B۰B۰ 
  RGB(۱۸۴,۱۸۴,۱۸۴)  #B۸B۸B۸ 
  RGB(۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲)  #C۰C۰C۰ 
  RGB(۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰)  #C۸C۸C۸ 
  RGB(۲۰۸,۲۰۸,۲۰۸)  #D۰D۰D۰ 
  RGB(۲۱۶,۲۱۶,۲۱۶)  #D۸D۸D۸ 
  RGB(۲۲۴,۲۲۴,۲۲۴)  #E۰E۰E۰ 
  RGB(۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲)  #E۸E۸E۸ 
  RGB(۲۴۰,۲۴۰,۲۴۰)  #F۰F۰F۰ 
  RGB(۲۴۸,۲۴۸,۲۴۸)  #F۸F۸F۸ 
  RGB(۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵)  #FFFFFF 

 

 

ارسال نظر


You probably tried to upload too large file مدیران وب سایت طراحی ساده فروش لایسنس طراحی وب سایت Firefox وب سایت ها کاتالوگ اخبار یزد سئو و بهینه سازی بیلبورد در تهران robots بمب گوگل ، بیلبورد در همدان ،فیلم برداری صنعتی پیشرو پرداز بیلبورد در یزد شرکت طراحی وب سایت در یزد یزد طراحی سه بعدی نمایش تصاویر پرداخت آنلاین اندروید چک کردن شرکت طراحی وب یزد بیلبورد Crack TeamViewer Enterprise 9.28 شاه کلید وب برنامه نویسی موبایل در یزد تعرفه پانوراما تور مجازی 360 درجه سیستم مدیریت محتوا بیتا روش تبلیغات پاناروما بیلبورد در مازندران XML seo شرکت طراحی و ب سایت در یزد بیلبورد در سمنان سیستم مدیریت سامانه پیامک بی نهایت پزشک Firebug ویندوز: XP-7-8 تحت وب تبلیغات محیطی در یزد بهترین روش یاهو تکنولوژی وب طراحی رایگان صفحه اول گوگل شورای انفورماتیک کشور وبمستر بسته سیستم مدیریت اعلام نمرات مدارس گوگل وب مستر TeamViewer Enterprise Dreamweaver نقشه سایت ربات گوگل درمانگاه ها وب سایت در یزد بیمارستان ها web ابر قدرت پیج رنک تعرفه W3C Validator برنامه نویسی PHP وب Rank شرکت وب سایت یزد نمونه کارها فیلتر شکن 2015 سیستم فروشگاه ساز سئوی سایت پیشرو پرداز یزد وب مستر ESET Remote Administrator Server وب سایت رتبه اول تفاوت نسخه رایگان و نسخه اصلی ESET NOD32 Antivirus 7 تصاویر 360 درجه photo spheres الگوریتم های پاندا و پنگوئن پورتال کارت تخفیف سایت Server Enterprise TeamViewer داینامک بهینه سازی موتور جستجو Google Drawing طراحی وب یزد Google Robot نرم افزار ارسال انبوه تلگرام HTML خبر یزد الکسا کرک کاتالوگ آنلاین php cms گوگل پنگوئن سئو بهترین شرکت طراحی وب سایت آنتی ویروس 2014 بیلبورد در کرج Fetch as Googlebot هنری HTML5 boilerplate معرفی سایت TeamViewer 10 جستجوگر اولین شرکت طراحی وب سایت در یزد مصطفی رضایی مادام العمر سیستم نوبت دهی پزشکان وایبر الگوریتم جستجو تصاویر در گوگل کلینیک ها اپلیکیشن رسمی عکاسی گوگل آنی اد ESET Remote Administrator Console بیلبورد در شیراز صفحات وب اسکریپت نوبت دهی پزشکان قیمت google bomb VIBER طراحی وب Download Crack TeamViewer 9.28223 سه بعدی نسخه کرک شده TeamViewer Enterprise 9.0.27614 تصاویر بندانگشتی نرم افزار حذف پسورد وبسایت نامحدود jQuery UI ITVAN پیامک رایگان پارانوما اول شرکت طراحی یزد نوبت دهی تصاویری ۳۶۰ درجه ای حرفه ای گوگل-goolge-طراحان سایت گوگل پلی Code Anywhere vpn بهترین روش تبیلغات حذف پسورد ویندوز برنامه نویسی بیلبورد در مشهد Hotspot Shield Elite فیلتر شکن پنالتی گوگل نمونه کار طراحی وب سایت Ajax اسکریپت گالری تصاویر سیستم مدیریت کارت شارژ برتر آموزش تصویری دوربین مداربسته در یزد سیستم مدیریت ایمیل ملی پلانتی آتلیه عکاسی گوگل خرید بلیط اینترنتی شبکه خصوصی