مقادیر رنگ های

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.


مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#۰۰)بیشترین مقدار هم ۲۵۵ است (hex#ff)


قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


۱۶ میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا ۲۵۵ بیش از ۱۶ میلیون رنگ متفاوت (۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا ۲۵۵ را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا ۲۵۵ هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای ۱۶ یا rgb زیر کلیک کنید.

 

Red Light HEX RGB
  #۰۰۰۰۰۰ rgb(۰,۰,۰)
  #۰۸۰۰۰۰ rgb(۸,۰,۰)
  #۱۰۰۰۰۰ rgb(۱۶,۰,۰)
  #۱۸۰۰۰۰ rgb(۲۴,۰,۰)
  #۲۰۰۰۰۰ rgb(۳۲,۰,۰)
  #۲۸۰۰۰۰ rgb(۴۰,۰,۰)
  #۳۰۰۰۰۰ rgb(۴۸,۰,۰)
  #۳۸۰۰۰۰ rgb(۵۶,۰,۰)
  #۴۰۰۰۰۰ rgb(۶۴,۰,۰)
  #۴۸۰۰۰۰ rgb(۷۲,۰,۰)
  #۵۰۰۰۰۰ rgb(۸۰,۰,۰)
  #۵۸۰۰۰۰ rgb(۸۸,۰,۰)
  #۶۰۰۰۰۰ rgb(۹۶,۰,۰)
  #۶۸۰۰۰۰ rgb(۱۰۴,۰,۰)
  #۷۰۰۰۰۰ rgb(۱۱۲,۰,۰)
  #۷۸۰۰۰۰ rgb(۱۲۰,۰,۰)
  #۸۰۰۰۰۰ rgb(۱۲۸,۰,۰)
  #۸۸۰۰۰۰ rgb(۱۳۶,۰,۰)
  #۹۰۰۰۰۰ rgb(۱۴۴,۰,۰)
  #۹۸۰۰۰۰ rgb(۱۵۲,۰,۰)
  #A۰۰۰۰۰ rgb(۱۶۰,۰,۰)
  #A۸۰۰۰۰ rgb(۱۶۸,۰,۰)
  #B۰۰۰۰۰ rgb(۱۷۶,۰,۰)
  #B۸۰۰۰۰ rgb(۱۸۴,۰,۰)
  #C۰۰۰۰۰ rgb(۱۹۲,۰,۰)
  #C۸۰۰۰۰ rgb(۲۰۰,۰,۰)
  #D۰۰۰۰۰ rgb(۲۰۸,۰,۰)
  #D۸۰۰۰۰ rgb(۲۱۶,۰,۰)
  #E۰۰۰۰۰ rgb(۲۲۴,۰,۰)
  #E۸۰۰۰۰ rgb(۲۳۲,۰,۰)
  #F۰۰۰۰۰ rgb(۲۴۰,۰,۰)
  #F۸۰۰۰۰ rgb(۲۴۸,۰,۰)
  #FF۰۰۰۰ rgb(۲۵۵,۰,۰)

 


سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

 

  RGB(۰,۰,۰)  #۰۰۰۰۰۰ 
  RGB(۸,۸,۸)  #۰۸۰۸۰۸ 
  RGB(۱۶,۱۶,۱۶)  #۱۰۱۰۱۰ 
  RGB(۲۴,۲۴,۲۴)  #۱۸۱۸۱۸ 
  RGB(۳۲,۳۲,۳۲)  #۲۰۲۰۲۰ 
  RGB(۴۰,۴۰,۴۰)  #۲۸۲۸۲۸ 
  RGB(۴۸,۴۸,۴۸)  #۳۰۳۰۳۰ 
  RGB(۵۶,۵۶,۵۶)  #۳۸۳۸۳۸ 
  RGB(۶۴,۶۴,۶۴)  #۴۰۴۰۴۰ 
  RGB(۷۲,۷۲,۷۲)  #۴۸۴۸۴۸ 
  RGB(۸۰,۸۰,۸۰)  #۵۰۵۰۵۰ 
  RGB(۸۸,۸۸,۸۸)  #۵۸۵۸۵۸ 
  RGB(۹۶,۹۶,۹۶)  #۶۰۶۰۶۰ 
  RGB(۱۰۴,۱۰۴,۱۰۴)  #۶۸۶۸۶۸ 
  RGB(۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲)  #۷۰۷۰۷۰ 
  RGB(۱۲۰,۱۲۰,۱۲۰)  #۷۸۷۸۷۸ 
  RGB(۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸)  #۸۰۸۰۸۰ 
  RGB(۱۳۶,۱۳۶,۱۳۶)  #۸۸۸۸۸۸ 
  RGB(۱۴۴,۱۴۴,۱۴۴)  #۹۰۹۰۹۰ 
  RGB(۱۵۲,۱۵۲,۱۵۲)  #۹۸۹۸۹۸ 
  RGB(۱۶۰,۱۶۰,۱۶۰)  #A۰A۰A۰ 
  RGB(۱۶۸,۱۶۸,۱۶۸)  #A۸A۸A۸ 
  RGB(۱۷۶,۱۷۶,۱۷۶)  #B۰B۰B۰ 
  RGB(۱۸۴,۱۸۴,۱۸۴)  #B۸B۸B۸ 
  RGB(۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲)  #C۰C۰C۰ 
  RGB(۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰)  #C۸C۸C۸ 
  RGB(۲۰۸,۲۰۸,۲۰۸)  #D۰D۰D۰ 
  RGB(۲۱۶,۲۱۶,۲۱۶)  #D۸D۸D۸ 
  RGB(۲۲۴,۲۲۴,۲۲۴)  #E۰E۰E۰ 
  RGB(۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲)  #E۸E۸E۸ 
  RGB(۲۴۰,۲۴۰,۲۴۰)  #F۰F۰F۰ 
  RGB(۲۴۸,۲۴۸,۲۴۸)  #F۸F۸F۸ 
  RGB(۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵)  #FFFFFF 

 

 

ارسال نظر


ربات گوگل مادام العمر درمانگاه ها اخبار یزد گوگل-goolge-طراحان سایت وب سایت ها شرکت طراحی وب یزد بیلبورد در شیراز یاهو HTML بهترین شرکت طراحی وب سایت سئو و بهینه سازی برنامه نویسی PHP نقشه سایت پیشرو پرداز تصاویر بندانگشتی سیستم مدیریت کارت شارژ HTML5 boilerplate تفاوت نسخه رایگان و نسخه اصلی مدیران وب سایت چک کردن طراحی سه بعدی رتبه اول سیستم مدیریت محتوا بیتا ESET Remote Administrator Server دوربین مداربسته در یزد ،فیلم برداری صنعتی عکاسی گوگل روش تبلیغات photo spheres Fetch as Googlebot TeamViewer Enterprise W3C Validator بهترین روش Hotspot Shield Elite صفحه اول گوگل Google Robot ابر قدرت وب مستر شرکت طراحی وب سایت در یزد Firefox پنالتی گوگل سئوی سایت طراحی ساده پورتال کارت تخفیف بیلبورد در کرج بسته کرک You probably tried to upload too large file وب سایت بیلبورد در مشهد گوگل وب مستر وایبر شرکت طراحی و ب سایت در یزد شاه کلید وب TeamViewer 10 آنتی ویروس 2014 حذف پسورد ویندوز وب پیامک رایگان بیلبورد در همدان خبر یزد مصطفی رضایی جستجو تصاویر در گوگل داینامک الگوریتم های پاندا و پنگوئن آتلیه جستجوگر فیلتر شکن شرکت وب سایت یزد بیلبورد پلانتی پاناروما بیلبورد در یزد یزد وب سایت در یزد google bomb برنامه نویسی موبایل در یزد بهینه سازی موتور جستجو نرم افزار ارسال انبوه تلگرام jQuery UI بیمارستان ها بیلبورد در سمنان نوبت دهی بیلبورد در مازندران تعرفه اولین شرکت طراحی وب سایت در یزد فروش لایسنس پرداخت آنلاین web کلینیک ها بیلبورد در تهران ITVAN php قیمت سیستم مدیریت اعلام نمرات مدارس هنری بهترین روش تبیلغات robots پیشرو پرداز یزد صفحات وب TeamViewer Enterprise 9.0.27614 ESET Remote Administrator Console سه بعدی TeamViewer Rank طراحی seo نمایش تصاویر اسکریپت نوبت دهی پزشکان تصاویر 360 درجه تصاویری ۳۶۰ درجه ای Ajax اپلیکیشن رسمی عکاسی گوگل کاتالوگ سیستم مدیریت ایمیل ملی cms نمونه کار طراحی وب سایت شورای انفورماتیک کشور بمب گوگل ، اول شرکت طراحی یزد ESET NOD32 Antivirus 7 طراحی وب سایت پزشک اندروید آنی اد پیج رنک تبلیغات محیطی در یزد تعرفه پانوراما تور مجازی 360 درجه نامحدود نسخه کرک شده Google Drawing رایگان Firebug ویندوز: XP-7-8 Download Crack TeamViewer 9.28223 بی نهایت طراحی وب Dreamweaver Server Enterprise سئو سیستم فروشگاه ساز پارانوما وبمستر برتر معرفی سایت الگوریتم سیستم نوبت دهی پزشکان کاتالوگ آنلاین گوگل پنگوئن نرم افزار حذف پسورد برنامه نویسی Crack TeamViewer Enterprise 9.28 الکسا VIBER خرید بلیط اینترنتی XML سیستم مدیریت سامانه پیامک Code Anywhere آموزش تصویری تکنولوژی وب حرفه ای تحت وب اسکریپت گالری تصاویر وبسایت vpn طراحی وب یزد سایت شبکه خصوصی فیلتر شکن 2015 نمونه کارها گوگل پلی